Азия и Тихоокеанския регион са подготвени за бедствия

0
840
09-17-2014Natural_Disaster
Снимка: OCHA/Gemma Cortes

Миналата седмица, група експерти от ООН съставиха статистика, която определя управлението на риска от бедствия, в различните региони по света.

За първи път, групата се събра в периода 27-29 октомври в Сендай, Япония, за конференция, водена от Икономическата и социалната комисия на ООН за Азия (ESCAP), Университета от Тохоку и Програмата за развитие на ООН (UNDP), в сътрудничество с японското правителство и Службата за намаляване риска от бедствия на ООН (UNISDR).

По време на откриването, Килапарти Рамакришна, директор на ESCAP за Източна и Североизточна Азия (ESCAP-ENEA), подчерта значението на тази първа среща. „С климатичните промени, честотата и тежестта на екстремните метеорологични явления, се очаква да се увеличи,“ заяви Рамакришна. „Това означава, че имаме огромна нужда от по-добро управление на риска от бедствия, заради обществото и околната среда.“

Експертната група, която бе създадена по-рано тази година от правителствата на Азиатско-Тихооокеанския регион, отбеляза набор от стандарти, които ще позволят по-прецизна оценка на риска в региона и ще помогне на правителствата при създаването на основани на доказателства политики, което, от своя страна, ще осигури целенасочена подкрепа и инфраструктура, за да се управлява рискът от бедствия.

Почти 1,2 милиона души са изгубили живота си в Азия и Тихоокеанския регион, при бедствия през последните три десетилетия. А усилията за справяне с рисковете от бедствия в региона – както и в останалата част от света – са възпрепятствани от липсата на своевременни, надеждни и съпоставими статистически данни , основно поради липсата на обществени стандарти, добавиха още експертите.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова