България отново начело на класациите отзад напред

0
844

eurostat

По последни данни на европейската статистическа служба „Евростат“ България заедно с Румъния са страните с най-нисък брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението спрямо средното равнище за ЕС през 2012 г.

БВП на глава от населението у нас представлява 47 процента от средното равнище за ЕС,а  за Румъния е 49 процента.

Най-голям БВП на глава на населението е отчетен в Люксембург (271%), където нивото е с повече от два и половина пъти от средното ниво в ЕС.

По данни на „Евростат” България  е и също на едно от последите места в ЕС по реално индивидуално потребление на глава от населението в ЕС през 2012 г., като за страната ни този показател е 49% от средното равнище за ЕС.

Източник