България за първи път е включена в доклад за устойчиво развитие

0
713

За първи път България е дадена за пример в създаването на работни места и подпомагането на местния бизнес в слабо развитите райони. Това се случва в следния доклад: [tip direction=“s“] Empowering Lives, Building Resilience: Transformational Success Stories from Europe and CIS и е създадена от Regional Bureau of the United Nations Development Programme (UNDP).[/tip] От всички 25 държави, в които UNDP има офис, само 16 са включени в разработката. Това е голямо признание за работата на България в тази област, защото тя е единствената държава, отличена по критерий „създаване на нови работни места и микрофинансиране в по-слабо развитите райони“.
Докладът можете да прочетете на: http://issuu.com/undp_in_europe_cis/docs/rbecsuccess_stories/1

 

http://www.undp.bg/media_room.php?id=2966