Стаж в UNA News Bulgaria

Ти си ентусиазиран, готов за предизвикателства и следиш новините свързани с ООН и международната политика. Обичаш да пишеш и смяташ, че повече младите хора трябва да имат своето запазено медийно пространство. Интересуваш се от права на човека, международна сигурност и устойчиво развитие. Умението да пишеш, правописът и граматиката на български са твоята суперсила, а отличното владеене на английски език е едно от качествата ти.

Ако виждаш себе си в горното описание, то ти си нашият нов стажант! Очакваме само да си избереш ресор, в който да пишеш: “права на човека”, “ЕС”, “устойчиво развитие”.

Единственото, което трябва да направиш, преди да се присъединиш към екипа на UNA News Bulgaria, е да ни изпратиш CV на internship@una.bg и да посочиш ресор, за който кандидатстваш. Разбира се, имаме и една задачка за теб, която да приложиш заедно с автобиографията си. Изпрати ни статия на тема:

  1. Ресор “Мир и сигурност”: Мерки на Съвета за сигурност на ООН спрямо Северна Корея
  2. Ресор “ЕС” : “Предизвикателства през Българското председателство на Съвета на ЕС”
  3. Ресор “Устойчиво развитие”: “Напредък по изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН на глобално и национално ниво”.

Какво ти предлагаме ние?

  • Работа към младежката онлайн медия на Дружество за ООН в България, част от Световната федерация на Aсоциациите на ООН;
  • работа с динамичен екип от Младежка секция на ДООНБ;
  • придобиване на задълбочени знания за ООН и организациите от семейството на ООН;
  • обучение, развиване на аналитични умения и критично мислене и умения за работа с източници на информация;
  • удостоверение за проведен стаж, след покриване на изискванията на работата.

Можеш да ни ги изпратиш до 31 януари 2018 г. Срокът на стажа е 3 месеца.