Ден на отворените врати за жените, мира и сигурността се проведе в Косово

0
671

На 12-ти септември в Прищина се проведе Ден на отворените врати за жените,мира и сигурността в Косово – възможност да се повиши информираността за представителството и участието на жените в процесите на вземане на решения, за увеличаване на достъпа до правосъдие, както и за създаване лесни и прозрачни процедури по овластяване на жените в Косово.

Целта на събитието бе „да се осигури възможност за среща на жени от цял свят, олицетворяващи  напредъка в своите страни, да бъдат чути техните проблеми и нужди“, заяви Ерика Квапилова, регионален програмен директор на комисията за защита правата на жените към ООН за Централна и Югоизточна Европа.

Денят на отворените врати в Косово даде повод  на Организацията на обединените нации да работи с лидерите на общността за грижите, нуждите и приоритетите на жените.

Тази година темата на събитието бе : „Жертви на сексуално насилие”. Участниците дискутираха необходимостта от това, държавните органи да поемат отговорността за рехабилитация и реинтеграция на жертвите. Наред с това, жените поискаха признаване  статута им на „жертви на конфликти”, за да им бъде осигурен достъп до подпомагане съгласно местното законодателство.

Временната администрация на ООН в Косово ще продължва да сътрудничи на групите по сигурността,които ще работят по въпроса през следващата година.

http://www.unmikonline.org/Pages/12092012.aspx

Фотография:

http://worldpulse.com/action/gatherings/un-women-launch-event