Днес отбелязваме Международния ден на детето

0
1881

UNICEF-Children

Снимка: UNICEF

С резолюция от 14 декември 1954 г., Общото събрание препоръчва на всички страни да учредят Ден на детето.  Направена е препоръка този ден да се възприема като ден на активно популяризиране на идеалите и целите на Хартата и на благосъстоянието на децата по света. Асамблеята препоръчва всяко правителство да чества деня по начин, който счита за уместен. Датата 20-ти ноември бележи деня, в който Асамблеята приема декларацията за правата на детето през 1959 г. и Конвенцията за правата на детето през 1989 г.

През 2000 г. световните лидери очертават „Целите на хилядолетието” за развитие, които се простират от намаляване на крайната бедност до спиране на разпространението на ХИВ/СПИН и осигуряване на начално образование за всички. Въпреки, че поставените цели се отнасят за цялото човечество, те са основно насочени към децата. УНИЦЕФ отбелязва, че шест от осемте цели се отнасят директно към децата.

В почти всички държави по света се отбелязва Ден на детето или Ден на децата. Някои държави не приемат датата обявена от ООН и ЮНЕСКО 20-ти ноември, а го честват на различни дати, свързани със съхраняването на своите традиции. У нас, например, Денят на детето се отбелязва на 1 юни и става популярен след 1949 г., когато Москва обявява, че 1 юни се приема за Международен ден за защита на децата.

Независимо от датата, на която се отбелязва, Международният ден на детето е един от най-значителните празници за децата.

„Ние всички някога сме били деца. И всички сме споделяли желанието за благосъстоянието на нашите деца, което винаги е било и ще продължава да бъде най-универсалният заветен стремеж на човечеството”.*

На днешния ден се навършват 25 години от приемането на Конвенцията за правата на детето. „Отбелязвайки 25-тата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, можем да обърнем поглед назад и да видим множество значими постижения, утвърдили достойнството, благосъстоянието и възможностите за развитие на децата – особено с оглед на правото на достъп до образование.“ каза г-жа Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО, която се включи в отбелязване на годишнината.

* “We the children”

Изготвил: Станислава Цукева