[:bg]Eксперти на ООН: Новата миграционна политика на САЩ нарушава правата на човека[:]

[:bg]

Белият дом. Снимка: Rian Castillo / Flickr

След като преди няколко дни Генералният секретар на ООН — Антонио Гутереш излезе с официално обръщение по повод наскоро въведената в САЩ забрана за прием на бежанци от общо седем държави в Африка и Азия, експерти по правата на човека в ООН също изразиха своята загриженост в прессъобщение, публикувано на страницата на Службата на Върховния комисар по правата на човека позната като OHCHR.

В своето съобщение експертната група на ООН по правата на човека заключава, че заповедта, подписана на 27 януари от президента на САЩ — Доналд Тръмп, нарушава международните задължения, които страната е поела за защита принципите на недопускане на дискриминация въз основа на раса, националност или религия и забраната за връщане. В този смисъл, групата призовава САЩ да изпълнява задълженията си по отношение правата на човека и да осигури закрила на хората, бягащи от конфликти и преследване.

Подобна заповед е дискриминационна въз основа на националност и подсилва заклеймяващата нагласа към мюсюлманските общности, такъв е изводът на специалните докладчици Франсоа Крéпо (отговарящ за правата на мигрантите), Мутума Рутири (отговарящ за съвременните форми на расизъм, расова дискриминация и ксенофобия), Бен Емерсън (ресор “Права на човека и борба с тероризма”), Нилс Мелзер (ресор “Изтезания и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание”) и Ахмед Шахид (ресор “Свобода на мисълта, съвестта и религията”).

Те предупредиха още, че настоящата политика на САЩ по въпросите на имиграцията, означава хора да бъдат връщани обратно, без да са проведени необходимите индивидуални оценки и процедури за предоставяне на убежище, вследствие на което те рискуват да бъдат подложени на изтезания и други форми на насилие. Всичко това води до пряко нарушение на международни норми – хуманитарни и правозащитни.

Вашингтон, неделя 29 януари 2017 г. На деветия ден от встъпването му в длъжност десетки хиляди протестираха срещу забраната, подписана от Доналд Тръмп. Снимка: Stephen Melkisethian / Flickr 

Изпълнителната заповед, която беше подписана от президента Тръмп на 27 януари забранява влизане и престой в САЩ на граждани от седем страни с преобладаващо мюсюлманско население — Ирак, Иран, Йемен, Сирия, Судан, Сомалия и Либия. Заповедта ще бъде в сила през следващите 90 дни, като същевременно с това се спира цялата програма на САЩ за бежанци за период от 120 дни, забранява се приемане на сирийски бежанци за неопределено време и се спира планираното (и започнало през октомври 2016 г.) влизане на повече от 50 000 бежанци до края на фискалната 2017 г.

Според експертите, изпълнителната заповед се отнася за всички, които идват от горепосочените страни, независимо дали имат или не валидни визови документи или преминават транзитно през територията на САЩ. Що се касае до хората, които пребивават в САЩ към момента, то те могат да летят към страната, но тяхното влизане не е гарантирано. След като първоначално имаше притеснения, че забраната ще се отрази на хората с двойно гражданствo и притежателите на така наречената „зелена карта“, впоследствие стана ясно, че тяхното влизане е разрешено.

Експертната група обобщи ситуацията по следният начин: “В разгара на най-голямата миграционна криза от Втората световна война насам, това е значителна пречка за тези, които очевидно се нуждаят от международна закрила, поради тази причина САЩ трябва да спазват международните си задължения и да осигурят защита на тези, които бягат от преследване и конфликти.

Източници: OHCHR, UN Human Rights, country page, Международна конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства[:]