Експерт на ООН призовава Чили да увеличи усилията си в борбата с бедността

0
1995
un rights expert
UN Photo/Loey Felipe

Независим експерт на ООН предупреждава, че проблемът с бедността в Чили продължава да бъде ключов за страната, независимо от множеството държавни програми с такъв фокус.

Специалният докладчик на ООН за крайна бедност и права на човека Филип Алстън изтъкна южноамериканската държава като добър пример в региона в областта на спазването на човешките права, високия икономически растеж и устойчивите иновации в социалната политика. Но също така допълни, че страната продължава да толерира много високи нива на крайна бедност и неравенство въпреки участието си в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Според специалния докладчик реакцията на чилийското правителство относно проблемите с маргинализацията и дискриминализацията са недостатъчни. Продължителното неравенство превръща обществото в сегрегирано, а разделението по жилищни зони и училища и това на пазара на труда затвърждава превилягиите и затруднява допълнително промяната.

Според наблюденията на експерта за елиминирането на крайната бедност Чили трябва да се фокусира върху положението на индианското население и реформите в сферата на труда, позволявайки търговските дружества да защитават ефективно интересите на служителите си.

В допълнение на това, Алстън призова за улесняване участието на жените на пазара на труда чрез различни мерки, включващи и подобряване на заведенията за социални грижи и по-големи помощи за безработните жени в тази сфера на работа.

Призивът на специалния докладчик бе отправен след деветдневеното му посещение в Чили, по време на което се срещна с президента Мишел Башле и представители на властта и гражданското общество, като ги подкани да развият специален интегриран план и по-ефективни механизми за координация, отнасящи се към преодоляването на бедността.

„Съществува крайна необходимост от орган с отговорност, авторитет, финанси и ресурси да координира широкообхватна политика на правителството.”, заяви Филип Алстън, подкрепяйки създаването на ново Министерство на правосъдието и човешките права в Чили. „Изглежда, че процесът е в застой и се нуждае от ново начало.”

 

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Анина Йовкова