България

Живеем във време, известно като времето на най-голямото младежко население в света. Смятани за най-голямото съкровище в нашия свят и разглеждани като...

Демократична култура чрез активизиране на гражданското съзнание с подкрепа на местни медии

В понеделник започна 58-та сесия на Комисията по социално развитие към Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС)...

Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (Conference of Parties 25 или COP 25) в Мадрид се...

Българските младежки делегати към ООН за 2019/2020, Богомила Корманова и Минко Даскалов, взеха участие в заседание на Работната група на Съвета на...

Желаеш ли да се гмурнеш в дълбоките води на света и да дадеш гласност на своя мироглед, споделяйки го под формата на...

ООН

Живеем във време, известно като времето на най-голямото младежко население в света. Смятани за най-голямото съкровище в нашия свят и разглеждани като...

Докладът за развитието на човечеството за 2019 г. идентифицира ново поколение неравенства, за което все по-определящи са възможностите на хората в 21...

Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (Conference of Parties 25 или COP 25) в Мадрид се...

Свят

Българските младежки делегати към ООН за 2019/2020, Богомила Корманова и Минко Даскалов, взеха участие в заседание на Работната група на Съвета на...

На 30 септември в гр. София се проведе конференция на тема "Нови културни маршрути в Дунавския регион", организирана от Министерството на туризма...

Между 30 август – 1 септември в Берлин се проведе най-голямата досега среща по застъпничество за младежки делегати към ООН от Европа, традиционно организирана от Европейски младежки форум.
Copy link
Powered by Social Snap