(Български) Илина Мутафчиева – номинация за председател на Национален младежки форум

2
2497

Sorry, this entry is only available in Български.

2 COMMENTS

  1. […] В рамките на изслушването на кандидатите, новоизбраният председател постави акцент върху ролята на УС в НМФ като орган, който носи отговорност за и насочва процесите за работа; фасилитиране на продуктивно партньорство с организациите членове; реалистично целеполагане и разширяването на методологията за фондонабиране. Визията за развитие на Илина Мутафчиева може да прочетете тук. […]

Comments are closed.