България

В настоящата статия ще откриете информация относно коронавирус (CODIV-19), чието наличие за пръв път бива официално обявено на 31 декември 2019 г....

„Българските младежи се надяват на по-добро и сигурно бъдеще. Бъдеще, което осигурява равен достъп до качествено образование за всички и необходимата социална,...

Живеем във време, известно като времето на най-голямото младежко население в света. Смятани за най-голямото съкровище в нашия свят и разглеждани като...

Демократична култура чрез активизиране на гражданското съзнание с подкрепа на местни медии

В понеделник започна 58-та сесия на Комисията по социално развитие към Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС)...

Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (Conference of Parties 25 или COP 25) в Мадрид се...

ООН

В настоящата статия ще откриете информация относно коронавирус (CODIV-19), чието наличие за пръв път бива официално обявено на 31 декември 2019 г....

„Българските младежи се надяват на по-добро и сигурно бъдеще. Бъдеще, което осигурява равен достъп до качествено образование за всички и необходимата социална,...

Живеем във време, известно като времето на най-голямото младежко население в света. Смятани за най-голямото съкровище в нашия свят и разглеждани като...

Свят

В настоящата статия ще откриете информация относно коронавирус (CODIV-19), чието наличие за пръв път бива официално обявено на 31 декември 2019 г....

Българските младежки делегати към ООН за 2019/2020, Богомила Корманова и Минко Даскалов, взеха участие в заседание на Работната група на Съвета на...

На 30 септември в гр. София се проведе конференция на тема "Нови културни маршрути в Дунавския регион", организирана от Министерството на туризма...
Copy link
Powered by Social Snap