Екип

Кристин Красимирова е главен редактор и координатор на UNA News Bulgaria от ноември 2019 г.

Златина Гаджева е заместник-главен редактор на UNA News Bulgaria от ноември 2019 г. Преди това е била главен редактор (ноември 2017 г. – ноември 2019 г.) и координатор на медията (декември 2018 г. – ноември 2019 г.). Тя е юрист, магистър по “Право” от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Интересите й са свързани с международното публично право, правата на човека и дейностите на ООН.

Екатерина Димитрова e главен редактор (ноември 2015 г. – ноември 2017 г.) и координатор (ноември 2015 г. – декември 2018 г.) на UNA News Bulgaria. Тя е бакалавър по „Международни отношения“ в Софийски университет, има 5-годишен опит в младежкия неправителствен сектор. Интересите й са свързани с международна сигурност, младежки политики и иновации. Може да се свържете с нея на: e.dimitrova@una.bg

Виолета Върбанова е главен редактор на UNA News Bulgaria от септември 2013 г. до ноември 2015 г. Тя е бакалавър по „Политически науки“, специалност „Международни отношения“ и магистър по „Дипломация в сигурността и отбраната“ от Нов български университет. Интересите и са свързани с мироопазване, водна и продоволствена сигурност, права на човека и бежанци.

От февруари 2015 г. заместник-главен редактор на UNA News Bulgaria е Светослава Димитрова. Тя е блогър, занимавала се е с редица онлайн издания и е част от нашия екип от юни месец 2014 г. Светослава е бакалавър по „Печатни комуникации“ и магистър по „Управление на електронен контент“ в УниБИТ. Нейните интереси са в областта на екологията, образованието, дейности и програми на ООН.