Европа би могла да мине на 100% възобновяема енергия до 2050 г.

0
698

Нов доклад на Heinrich Böll Foundation потвърждава мнението на различни европейски учени, че Европа би могла да мине изцяло на възобновяема енергия до 2050 г. Това обаче би могло да се случи единствено с общи усилия на всички държави, с ясна система от цели и планове и с добре обмисени правила.

Докладът, представен от Пол Хокенос набляга на идеята, че Европа се нуждае отчаяно от промени в енергийната политика. Нужно е пълно съгласуване на различните държави, за да може да бъде постигнат нужният успех, тъй като ралзичните цели, приоритети и желания на всяка страна са достатъчно сериозна пречка, за постигането на напредък. Промяната на енергийните пазари в Европа би могла да се получи постепенно, както и търенето на по-голяма прозрачност в тази област. Нужно е като начало търсенето на равнопоставеност между възобновяемите и конвенционалните източници на енергия.

Предупрежденията за влиянието на климатичните промени и не дотам оптимистичните прогнози за самия климат, провокират все повече обществени дебати. Всичко от което се нуждаем е желание за действие и лидери, разбиращи необходимостта от съществени промени.

източник: http://www.treehugger.com/energy-policy/europe-could-be-100-renewable-2050-if-it-gets-its-act-together.html

фотография: http://www.thewashingtonnote.com/