Европейският съд в Страсбург осъжда Турция за операция „Връщане към живота”

0
1287

ECtHR-INT_en

Европейският съд по правата на човека постанови във вторник, 26.05.15 г., че Турция е нарушила принципите на Европейската конвенция за правата на човека в масивна операция от силите за сигурността , за да сложи край на гладната стачка в няколко затвора в Турция през 2000 г.

Според сайта на Съвета на Европа решението на Съда в Страсбург гласи, че чл. 2, гарантиращ правото на живот и чл. 3, който забранява нечовешко и унизително отношение са били нарушени. Повече от 30 затворници са били убити, когато силите за сигурност щурмуват затворите в Турция на 19 декември 2000 г., за да сложат край на гладната стачка започната през октомври срещу плана за трансфер на затворници от големи отделения в малки килии от тип F.

Контекст

Причината затворниците да се противопоставят на трансфер е, че в този тип затвори, те ще бъдат държани в изолация. През 2000 г. протестът започнал в затвора Bayrampaşa, като в последствие се присъединили около 20 други затвора. Правителството на Турция изпратило делегация от известни и уважавани личности, сред които и Орхан Памук, да преговаря с затворниците, но това не довело до резултати.

Тогава властите предприели операцията, която носи името Операция „Връщане към живота”, тъй като заявената цел била да спасят затворниците от доброволна гладна смърт.

Последвали са агресивни сблъсъци в Байрампаса и в другите затвори. Само в Байрампаса 12 затворници били убити, а около 50 били ранени. След евакуирането, ранените затворници, 18 от които са и тези сезирали съда в Страсбург през 2008 г., били хоспитализирани, а останалите преместени в други затвори.

След този инцидент започнало преместване на затворниците в новият тип затвори. Частично разрешаване на проблема последвало, след като адвокатът Бехиш Ашчъ също започнал гладна стачка срещу изолацията на затворници през 2006 г. Когато здравето му започнало да се влошава, вниманието на обществеността нараснало. Правителството предприело мерки, като приело закон да се даде правото на 10 затворници да общуват най-малко 10 часа на седмица.

Що се отнася до жалбоподателите те заявяват в своите жалби, че силата, използвана от властите по време на операцията била прекомерна и непропорционална, което довело до нарушаване на техните права. Те също така включват в своята жалба, че са били жертви на неоправдана употреба на сълзотворен газ.

Решение на Съда

Съдът отсъжда, че Турция е нарушила правота на живот на жалбоподателя Сонгюл Инче  и е нарушила член 3, който забранява нечовешко и унизително отношение претърпяно от Озгюл Деде, Гюлпери Юзен, Айдан Одабаш и Фатма Гюзел.

В резултат Турция ще трябва да изплати обезщетение от 15 000 евро на Сонгюл Инче, 10 000 евро на Озгюл Деде и Гюлпери Юзен, 8 000 евро на Айдан Одабаш и Фатма Гюзел. Освен това общо 3000 евро, за да покрие техните разходи по водене на делото.

 

Източници: TodaySzaman,  ECHRECHR

Изготвил: Диляна Видева