Глобален мониторингов доклад „Образование за всички“ 2012

0
1098

 

Както UNA News ви информира вчера, днес, 16 октомври 2012, UNESCO издава своя Глобален мониторингов доклад „Образование за всички„.

Разработен от независим екип и публикуван от UNESCO, Глобалният мониторингов доклад „Образование за всички“ представлява авторитетна референция, целяща да информира относно, да повлияе върху и да поддържа устойчива ангажираност относно движението „Образование за всички“.

Публикацията цели предимно вземащите решения на национално и наднационално ниво, но също така и всички, ангажирани с промоцията на правото на качествено образование – учители, групи на гражданското общество, НПО, изследователи и международната общност като цяло.

Източник и повече информация тук.

Пълният доклад тук.