Глобализация, многообразие и социална кохезия в образователна среда

0
1147

Експерти и представители на министерства на образованието и на различни педагогически институции от няколко европейски страни и Северна Америка ще разискват начините за установяване на повече толерантност и взаимно уважение чрез образованието по време на среща в Главния офис на UNESCO на 5 ноември. Събитието се организира от UNESCO, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) и Съвета на Европа.

Дискусиите ще бъдат базирани на публикация, подготвена от трите организации на име “Guidelines for educators on countering intolerance against Muslims : Addressing Islamophobia through education” и ще търсят начини за това как препоръките от нея могат да бъдат приведени в действие.

Срещата на 5 ноември – „Глобализация, многообразие и социална кохезия в образователна среда“ е втората в серия от три подобни събития.

Източник и повече информация тук.

Previous articleБан Ки Мун взе урок по Gangnam style
Next articleЯдрената енергетика с все по-неясно бъдеще
UNA News Bulgaria е онлайн медия с идеална цел, която представя широк кръг от международни и вътрешнополитически теми. Освен да се информирате за важните събития, случили се през седмицата, ще намерите и теми, които не се засягат толкова често в българското медийно пространство. Платформата е създадена и се поддържа изцяло от екип от млади хора, част от Дружество за Обединените нации в България.