Глобализация, многообразие и социална кохезия в образователна среда

0
1195

Експерти и представители на министерства на образованието и на различни педагогически институции от няколко европейски страни и Северна Америка ще разискват начините за установяване на повече толерантност и взаимно уважение чрез образованието по време на среща в Главния офис на UNESCO на 5 ноември. Събитието се организира от UNESCO, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) и Съвета на Европа.

Дискусиите ще бъдат базирани на публикация, подготвена от трите организации на име “Guidelines for educators on countering intolerance against Muslims : Addressing Islamophobia through education” и ще търсят начини за това как препоръките от нея могат да бъдат приведени в действие.

Срещата на 5 ноември – „Глобализация, многообразие и социална кохезия в образователна среда“ е втората в серия от три подобни събития.

Източник и повече информация тук.