Три години на забавяне в лечението и превенцията на ХИВ засягат 2,7 милиона младежи

0
96

Около 110 00 младежи на възраст под 19 години са починали миналата година от причини, свързани със СПИН, съобщи Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) в петък, като отбеляза, че заедно с 310 000 новозаразени общият брой на младите хора, живеещи с ХИВ, възлиза на 2,7 милиона.

В навечерието на Световния ден за борба със СПИН УНИЦЕФ предупреди, ГКче напредъкът в превенцията и лечението на ХИВ почти се е изравнил през последните три години, като в много региони все още не е достигнат обхватът на услугите преди пандемията.

Колективен провал 

Това се случва в допълнение към съществуващата и нарастваща разлика в лечението на възрастни и деца, юноши и бременни жени.

„Всеки ден, който минава без напредък, над 300 деца и юноши губят борбата си със СПИН.“

Числата разказват историята 

Въпреки че са само седем процента от всички хора, живеещи с ХИВ, децата и юношите са 17 процента от смъртните случаи, свързани със СПИН, и 21 процента от новите случаи на заразяване с ХИВ през миналата година.

УНИЦЕФ предупреждава, че ако не бъдат отстранени причините за неравнопоставеността, прекратяването на СПИН сред децата и юношите ще продължи да бъде далечна мечта.

Въпреки това, от 2010 г. до 2021 г. новите случаи на заразяване с ХИВ сред децата под 14-годишна възраст са намалели с 52%, а новите случаи на заразяване сред младежите на възраст от 15 до 19 години също са намалели с 40%.

По подобен начин обхватът на доживотното антиретровирусно лечение (АРТ) сред бременните жени, живеещи с ХИВ, се е увеличил от 46% на 81% за едно десетилетие.

Нарастваща разлика в лечението 

Въпреки че общият брой на децата, живеещи с ХИВ, намалява, разликата в лечението на децата и възрастните продължава да расте.

Няколко фактора са отговорни за този спад, включително пандемията и други глобални кризи, които са увеличили маргинализацията и бедността.

Неуспехът обаче отразява и отслабващата политическа воля и отслабващата реакция на СПИН при децата.

В световен мащаб само 52% от децата, живеещи с ХИВ, имат достъп до лечение, като този дял се е увеличил незначително през последните няколко години.

В същото време сред всички възрастни, живеещи с ХИВ, обхватът от 76% е с над 20 процентни пункта по-висок, отколкото сред децата.

А между децата и бременните жени, живеещи с ХИВ, е налице разлика от 81%.

Освен това процентът на децата, живеещи с ХИВ, на възраст под четири години, които не са подложени на АРТ, се покачи до 72% през миналата година – толкова, колкото и през 2012 г.

Регионален обзор

През 2020 г. бременните и кърмещите жени в Азия и Тихия океан, Карибския басейн, Източна и Южна Африка, Латинска Америка, Близкия изток и Северна Африка и Западна и Централна Африка отбелязаха спад в обхвата на лечението.

А през 2021 г. покритието в Азия и Тихоокеанския регион и Близкия изток и Северна Африка спадна още повече.

С изключение на Западна и Централна Африка, където продължава да се наблюдава най-високата тежест на предаването на инфекцията от майка на дете, нито един от горепосочените региони не се е възстановил до нивата от 2019 г., което излага живота на новородените на повишен риск.

През 2021 г. повече от 75 000 нови случаи на заразяване на деца са възникнали, защото бременните жени не са били диагностицирани и не са започнали лечение.

 

Превод: Десислава Петкова

Източник: UN News