ICPD Beyond 2014 Глобален младежки форум, 4-6 декември 2012 г., Бали, Индонезия

0
691

icpd

43% от населението на планетата в момента е на възраст под 25 години. Броят на младите хора се разраства най-бързо в онези части на света с най-нисък икономически прираст. Какво означава това за образованието, за семействата, за пазара на труда, за здравето, за устойчивото развитие? Как гражданското общество и международните агенции могат да работят съвместно, така че да изградят едно движение, което да постави интересите на младите хора в центъра на политическия дебат и да подсигури устойчиви резултати в национален и глобален мащаб?

Глобалният младежки форум към ICPD (International Conference on Population and Development) Beyond 2014 цели да адресира тези въпроси и да представлява върховото усилие, предприемано досега от агенциите на ООН, младите хора и гражданското общество по посока на това да се транслират стремежите към повече включване от Международната конференция за население и развитие (ICPD) 1994 в устойчива мрежа за младежко застъпничество. По специално, Форумът се стреми да се занимае с разрастващи се проблеми и приоритети на младите хора по целия свят и да даде сигурност, че те ще станат централни в преразглеждането процеса на ICPD.
Глобалният младежки форум се осъществява в пълно сътрудничество с млади хора-застъпници и ще събере представители на всички заинтересовани страни, за да се изведат препоръки, които да повлияят глобалните тенденции в следващите 20 години. Имаме намерението да поканим широкоспектърна група от млади хора, като специално бихме искали да окуражим младите хора на възраст под 24 години да кандидатстват за участие.

Критерии за кандидатстване и повече информация тук.