Международният комитет на Червения кръст приветства приемането на резолюция за защита на хуманитарните дейности

0
200

9 декември се превърна във важен ден в историята на хуманитарната дейност. Съветът за сигурност на ООН прие правно обвързваща резолюция, която защитава хуманитарните дейности от всички настоящи и бъдещи финансови санкционни режими на ООН.

Санкциите на ООН не са предназначени да оказват отрицателно въздействие върху предоставянето на хуманитарна помощ, но практиката показва, че са повлияли отрицателно на способността ни да подкрепяме най-нуждаещите се.Настоящата резолюция ще помогне да се гарантира, че бъдещите режими на санкции са разработени и прилагани в съответствие с международното хуманитарно право (МХП). Тази резолюция е пример, който държавите трябва да вземат предвид при реформирането на собствените си национални и регионални режими на санкции и МКЧК призова да се обмисли приемането на подобни хуманитарни изключения.

Миряна Сполярич, председател на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), приветства приемането на резолюцията с думите:

„Надяваме се, че след като бъде приложена, тази резолюция ще подпомогне значително хуманитарната дейност в много части на света и ще подобри способността на МКЧК да достига до общностите, засегнати от конфликти. Конкретно това означава по-добри услуги за общностите, като например медицински грижи, сондиране на кладенци за чиста питейна вода или посещения на хора, задържани в конфликт“, заяви президентът Сполярич. „Насърчаваме държавите да приложат на практика този хуманитарен отрязък, включително чрез национални закони и разпоредби.“

Международният комитет на Червения кръст поздравява членовете на Съвета за сигурност за приемането на тази важна резолюция и вярва, че тя ще има положително въздействие върху живота на най-нуждаещите се.

Превод: Габриела Никова

Източник: https://www.icrc.org/en