МОТ предупреждава за увеличаване на бедността и размириците по света

0
130

В доклад на Международната организация на труда (МОТ), публикуван в сряда, се посочва, че нарастващата инфлация е довела до огромен спад на реалните месечни заплати в много страни, като се подчертава спешната необходимост от политики за предотвратяване на по-нататъшна бедност, неравенство и социални конфликти.

Според проучването през първата половина на годината месечните заплати в световен мащаб са намалели в реално изражение до -0,9%, което е първият случай на отрицателен растеж през този век.

Десетки милиони засегнати
„Многобройните световни кризи, с които се сблъскваме, доведоха до спад на реалните заплати. Това поставя десетки милиони работници в тежко положение, тъй като те са изправени пред нарастваща несигурност“, заяви Жилбер Ф. Унгбо, генерален директор на МОТ, като предупреди за потенциалните последици.

Преплитащи се кризи
Докладът за заплатите в световен мащаб за периода 2022-2023 г. разкрива как тежката инфлационна криза, съчетана със забавянето на икономическия растеж, предизвикано отчасти от войната в Украйна и световната енергийна криза, са се отразили на заплатите в целия свят, включително във водещите индустриални държави от Г-20.

Изчислено е, че през първата половина на годината реалните заплати са намалели до -2,2% в напредналите страни от Г-20 и са нараснали с 0,8% в нововъзникващите страни от Г-20. Това е с 2,6% по-малко от 2019 г., годината преди пандемията от COVID-19.

Въздействие на инфлацията
Според доклада, който включва и данни за отделните региони и държави, инфлацията нараства пропорционално по-бързо в страните с високи доходи.

Например в Канада и Съединените щати средният ръст на реалната работна заплата спадна до нула през 2021 г. , а след това се понижи до -3,2 % през първата половина на тази година. През същия период в Латинска Америка и Карибския басейн ръстът на реалните заплати спада до -1,4%, а след това до -1,7%.

Подкрепа за работещите семейства
Нарастващата инфлация оказва по-голямо въздействие върху по-бедните семейства, тъй като по-голямата част от дохода им се изразходва за стоки и услуги от първа необходимост, които обикновено се оскъпяват повече в сравнение с несъществените стоки.

Също така в доклада се посочва , че в много страни инфлацията намалява реалната стойност на минималните заплати.

МОТ подчерта спешната необходимост от добре разработени политически мерки, които да помогнат на наемните работници и техните семейства да запазят покупателната си способност и жизнения си стандарт.

„Трябва да обърнем специално внимание на работниците в средния и долния край на скалата на заплащане“, казва Розалия Васкес-Алварес, един от авторите на доклада.

Социален диалог и решения
Един от ефективните инструменти би могъл да бъде адекватното адаптиране на минималните ставки на заплащане, заяви МОТ, като се има предвид, че 90 % от нейните 187 държави-членки имат политики за минимално заплащане.
Колективното договаряне и „силният тристранен социален диалог“ – т. е. между представители на правителството, работодателите и работниците – също могат да помогнат за постигане на адекватни корекции на заплатите по време на криза.

Превод: Деница Ковачева
Източник: UN News