Ирина Бокова се присъедини към откриването на глобалната инициатива „Образованието на първо място“ на Генералния секретар на ООН

0
626

80286803_400

Снимка: UNESCO/Michel Ravassard

Генералният директор на UNESCO Ирина Бокова приветства вчерашния старт на мащабна нова кампания, целяща да осигури на всяко дете посещение в училище до 2015 г. Това е „исторически апел към действие“ и Бокова заяви пълната подкрепа на Организацията в успеха на кампанията.

„Образованието на първо място“ цели да мобилизира всички партньори – традиционни и нови – за поставянето на образованието като първостепенен приоритет в програмата за развитие. Инициативата ще цели три области – промоция на равен достъп, повишаване качеството на ученето и промоция на глобално гражданство.

Кампанията беше стартирана в Ню Йорк вчера от Генералния секретар на ООН Бан Ки-муун, а за нейното изпълнение вече са предоставени над 1,5 млрд. долара.

Предстоящият доклад на UENSCO “Education for All Global Monitoring Report” изчислява, че около 61 млн. деца в предучилищна възраст все още нямат достъп до училище, докато 250 млн., които вече трябва да са в четвърти клас, не могат да четат или пишат, без значение дали имат достъп до училище или не. Около 775 млн. възрастни са все още неграмотни, като две трети от тях са момичета и жени. Млади хора по цял свят представляват най-големият контингент безработни, което задълбочава неравенството и подсилва социалното напрежение.

Източник и повече информация тук.

Снимка: SSN archive