Изчисленията на EU относно биогоривата – съмнителни

0
795

Данните на Европейската комисия относно устойчивостта на биогоривата бяха поставени под съмнение след ново проучване.

Анализите на Jena’s Schiller University, Германия показват, че данните, посочени в Директивата за възобновяема енергия (RED) от 2009 на Европейския парламент, касаещи спестяването на вредни емисии от използването на биодизел силно се различават от получените след проучването резултати.

Според изискванията на RED, биогоривата трябва да намалят излъчването на вредни емисии с поне 35%  за да бъдат разглеждани като устойчиви. Разликите обаче, между данните на комисията и получените резултати са от приблизително 10%. Тези несъответствия станаха причина за съмнения, относно прозрачността и методите на изчисления на ЕС спрямо биогоривата.

http://www.environmentalistonline.com/article/2012-08-02/eu-figures-on-biofuels-ghg-savings-questionable