Конференция в Дъмбъртън Оукс

0
1943

На Конференцията в Дъмбъртън Оукс присъстват четирите големи сили в средата на 40-те години на 20-ти век – СССР, САЩ, Великобритания и Китай. Дискусиите между тях приключват на 7-ми октомври 1944 г. На нея за пръв път се очертават точните организация и структура на ООН. Решено е да има Общо събрание на което да участват всички членки, а Съвета за сигурност да е само от 11 държави. Пет от тях постоянни и шест непостоянни, избирани от Общото събрание за две години. Други структури са Международният съд и Секретариатът. Главната задача е да няма трета световна война. Общото събрание може да разглежда, обсъжда и прави препоръки с цел насърчаване на международното сътрудничество и да регулира назряващи конфликти в дадена точна по земното кълбо.

Въпроса за гласуването на Общото събрание е оставен отворен за бъдеща среща на Съюзниците. Важно решение е това, всяка от държавите членки да осигури войска, която да бъде под контрола на Съвета за сигурност с цел предотвратяване на война и потискане на актове на агресия.

На следващите срещи в Ялта и Сан Франциско са решен въпроса за гласуването в Съвета за сигурност.

Източник: http://www.un.org/en/aboutun/history/dumbarton_yalta.shtml