Коренното население – път към постигането на устойчиво биоразнообразие

0
2151
05-23-2013africaindigenous
Снимка: UNFPA

Знанията и традициите на коренното население и местните общности са от ключово значение за намаляване загубите на биологичното разнообразие и за постигане на устойчиво развитие. Това заяви служител на ООН миналата седмица по време на срещата за опазване на биоразнообразието в Пхьончхан, Република Корея.

„Колективната работа, дело на коренното население и местните общности, е основен фактор в постигането на основните цели на Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) и целите от Аичи,“ заяви изпълнителният секретар на КБР, Браулио Ферейра де Соуза Диас.

„В продължение на хиляди години именно местното население е било пазител на биоразнообразието, но не винаги са били признавани правата им,“ добави още г-н Диас в пресконференция на 12-то заседание на Конференцията на страните по КБР, известна и като СОР-12. „Ние сме тези, които трябва да настояват за признаването им – на изключителните им права върху земи и природни ресурси.“

20-те цели на биоразнообразието бяха приети от КБР през 2010 г., в японския град Нагоя, административен център на префектура Аичи. Те включват намаляване наполовина скоростта на загуба на местообитания, разширяване на защитените земни и морски зони, предотвратяване изчезването на застрашени видове и възстановяването на най-малко 15% от нарушените екосистеми до 2020 г.

Г-н Диас изрази подкрепата си за публикувания миналата седмица доклад от Консорциума към  ICCAs – асоциация, която насърчава признаването на местното население и ги подкрепя и Общност на защитените зони и територии. В него се посочва как местното население може да допринесе за постигането на всяка от поставените цели от КБР.

В доклада се посочва, че коренното население вече се е запознало с всички цели по КБР. Ако се признае коренното население, приносът по постигането на целите, ще бъде по-голям.

„КБР е мястото, където трябва да се формулират въпросите, посветени на местните хора. Най-добрата опция за постигането на целите от Аичи е да се възползваме от тяхната помощ. Няма как само бизнесът да ни помогне за постигането на целите по Стратегическия план за биоразнообразие 2011-2020 г., ключът е коренното население, заедно с местните общности,“ заяви Ашиш Котари от ICCAs.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова