Младежка заетост: гледните точките на младите хора в тяхното търсене на достойна работа в променливите времена

0
928

Youth-unemployment

Световният доклад за младите хора за 2012 г. (World Youth Report 2012) разглежда прехода на младите хора от училище, през обучителните институции до пазара на труда – един критичен етап от житейския цикъл.
Преобладаващият днес сценарий за младите хора в търсене на работно място е допълнително усложнен от световната икономическа криза, като така той представлява едно спешно предизвикателство с дългосрочни ефекти както за младите хора, така и за обществото като цяло. Самите млади хора са ключова страна в преследването на достойна и продуктивна работа за всички. Въпреки това прекалено често техният гласа остава нечут, а техните добри или не толкова преживявания и гледища – несподелени, особено що се отнася до управляващите.
Световният младежки доклад цели да разгледа проблемите на младежката заетост преди всичко през очите и чрез думите на самите младите хора.

Източник и повече информация тук.

Пълният доклад тук.