Може ли биоземеделието да изхрани света?

0
866

Хранителната индустрия създава немалко неудобства и поражда немалко въпроси. Близкото бъдеще е заплашено от прогнози за масов глад. Тук идва и моментът да бъдат разгледани био-храните.

Дали са наистина толкова надеждни или са само изграден образ? Могат ли да бъдат алтернатива, достатъчно добра за да реши проблемите на хранителната индустрия и конкурентоспособни ли са..

Изследвания на университетите McGill University, Montreal и University of Minnesota хвърлят светлина по някой от тези въпроси. Разискани са някой от най- ценните качества на био- земеделието в дългосрочен план. Проучването прави  практически сравнения на био- продуктите с тези от масовата хранителна индустрия.

А дали не може да се потърси отговор и решение на проблемите с глада и разпределянето на хранителните ресурси?

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120425140114.htm