На среща на върха на американските държави в Панама Бан Ки-Мун отбелязва напредъка и проблемите в региона

0
763
SGPanama_ED15739
UN Photo/Eskinder Debebe

Седмата среща на върха на американските държави се проведе в Панама на 10 и 11 април 2015 г. Генералният секретар на ООН поздрави участниците в срещата за тяхната отдадеността към въпросите, свързани с мира, демокрацията, правата на човека и устойчивото развитие, и призова лидерите да продължат да работят не само за просперитета на нациите си, но и за равенство вътре в тях, така че никой да не бъде изоставен.

Бан Ки-Мун отбеляза, че американските държави успешно поддържат мира в региона, като се забелязва още тяхната солидарност към страни в нужда и увеличаващото се участие в мироопазващи дейности на ООН.

Двата континента отбелязват голям напредък в преодоляването на продължително в исторически план делене и Генералният секретар посочи, че това е първият път, когато присъстват всички 35 държави. Допълни още, че участието на президента на Куба Раул Кастро е един дългоочакван момент, желан от мнозина, и поздрави САЩ и Куба за започнатите разговори за нормализиране на двустранните отношения между тях. Колумбия също беше поздравена за участието на правителството и част от герилите в мирни преговори в Хавана с цел достигане до консенсус и преодоляване на различията.

Бан Ки-Мун засегна и темата за равенството като основен проблем. Относно равенството между половете се отчита факта, че процентът на жени на високи постове в региона е един от най-забележителните, но има определени сфери, в които е нужен напредък. В Латинска Америка насилието на жени все още е много сериозен проблем. Нужно е да се осигури и ефективното интегриране на групи като индианците и хората с африкански произход, които в исторически план са били маргинализирани.

Всички американски държави бяха призовани да вземат активно участие в дискусиите за трафика на наркотици и в Специалната сесия на Общото събрание на ООН, посветена на този проблем, през следващата 2016 г.

Бан Ки-Мун отбеляза участието на държавите в региона в дискусии относно промените в климата и призова лидерите в бизнеса за съдействие, защото в тази борба частните ресурси и партньорството ще имат решаваща роля. Благодарение на ангажираността на всички заинтересовани страни в последните 15 години има значителен напредък в тази сфера и добрата практика трябва да продължи и в бъдеще.

Тенденцията за социалната корпоративна отговорност и прилагането й от всички в частния сектор трябва да бъде следвана, като се прави бизнес, приоритизирайки прогреса, а не печалбата. Бизнесът е част от решението на някои от глобалните проблеми, затова неговата подкрепа за устойчивото развитие е от изключителна важност за постигането на целите на международната общност.

 

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Анина Йовкова