Нараства сексуалното насилие над жени в Северно Киву

0
861

51f7a9756

Агенцията за бежанците на ООН предупреждава, че в провинцията Северно Киву в Демократична република Конго все по – голям брой жени, момичета и мъже са изложени на насилие.

Статистиката, събрана от Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН), показва сериозен ръст на актовете на насилие срещу жени и деца в провинцията през тази година, особено на изнасилванията. Регистрирани са 705 случая на сексуално насилие в региона от януари, включително 619 случая на изнасилвания. През този период на 2012г. екипът на ВКБООН е регистрирал 108 случая.  Лицата, подложени на сексаулно и полово базирано насилие, включват 288 непълнолетни и 43 – ма мъже.

 Говорителят на ВКБООН се опасява, че подновеите боеве в региона през изминалите две седмици, ще повишат опасността за жените, включително за тези, които живеят в легри.

Повечето случаи на изнасилване са причинени от въоръжени мъже. От регистрираните от служителите на ВКБООН 705 случая на сексуално насилие, 434 са извършени от въоръжени лица. Официалните данни на ООН показват нарастващата заплаха, която жените и момичетата срещат. Регистрираните случаи на сексуално насилие в Северно Киву нарастват от 4,689 през 2011г. на 7,075 през 2012г. Много повече случаи остават несъобщени.

ВКБООН работи заедно с други хуманитарни организации и властите, за да засили мониторинга на сексуалното насилие и отговора срещу него. Така, например, агенцията е обучила 96 полицейски служители, разположени в лагерите и местата в Гома, относно превенцията на сексуално насилие и как да работят при случаите на изнасилвания.

 Агенцията на ООН за бежанците също помага за създаването на общностни центрове и за обучение на населението относно  сексуално насилие и отнасянето на жертвите към здравни центрове и психологическа помощ. ВКБООН също така представя и използването на алтернативни на дървата  топливо, за да се намали излгането на жените на сексуално насилие, когато отиват да търсят дърва. Настоящата фаза на този проект е насочена към 2000 домакинства в лагери около Гома.

 Междувременно боевете край Гома са принудили 6000 – 7000 души да напуснат своите домове от 14 юли. По – голямата част са жени и деца, както и млади момчета, които бягат от принудително вербуване.

Новоразселените хора стоят в училища и църкви в северната част на Гома, на около 10 километра от бойната линия. Заедно с Международната организация по  миграция и други партньори, ВКБООН премества вътрешно разселените хора в съществуващи лагери, където да получат убежище и основна хуманитарна помощ.

В областта Каманго (Kamango) в Северно Киву, боевете този месец са разселили около 14 000 граждани, които са потърсили убежище около Каманго и така броят на вътрешно разселените хора в тази област нараства на 40 000.

До ВКБООН са постъпили доклади за нарушения на правата на човека в областта Каманго, включително убийствата на поне 15 граждани, отвличания, принудителен труд, биене, незаконно облагане с данъци. По последно проучване от екип на ВКБООН вътрешно разселените хора страдат и от недостиг на храна, тъй като не могат да отидат до полето и да съберат своята реколта.

Достъпът до вода и здравни услуги е изключително затруднен след като 80 процента от здравните центрове в областта са ограбени. Хуманитарният достъп също е предизивкателство.

Общият брой на вътрешно разселените хора в резултат на продължилия с години конфликт в Северно Киву е 967 000.

Източник

Източник на снимка