Преговарящи от цял свят седнаха на една маса на 13 ноември 2023 г. в Найроби, Кения, за да обсъдят създаването на международно споразумение за борба със замърсяването с пластмаса.

Срещата се провежда в централата на Програмата на ООН за околната среда (UNEP), докато лидерите се опитват да се справят с бича на замърсяването като следствие от продължаващата глобална криза, в която приблизително 430 милиона тона пластмаса се произвежда годишно. Около 2/3 от нея се изхвърлят, замърсявайки както околната среда, така и оказвайки влияние върху хранителната верига.
Свиквайки се за третата си сесия, Междуправителственият комитет за преговори (INC-3) ще се съсредоточи върху така наречения нулев проект на международния правнообвързващ инструмент относно замърсяването с пластмаси, включително и замърсяването на морската среда, публикуван по-рано тази година, с цел приключване на преговорите до края на 2024 г.

Не на „икономиката за еднократна употреба“
Според изпълнителния секретар на Междуправителственият комитет за преговори Джиоти Матур-Филип, опустошителното въздействие на пластмасовото замърсяване върху екосистемите, климата, икономиката и човешкото здраве струва на планетата между 300 и 600 милиарда долара годишно.
По негово мнение се очаква производството на пластмаса да се удвои през следващите 20 години, ако не се предприемат действия от страна на правителствата и международните организации.
Организаторите настояват за преход от „икономиката на изхвърлянето“ към „икономиката на повторната употреба“. Междуправителственият комитет за преговори ще включи и 12 тематични и съпътстващи събития, насочени към различни аспекти на замърсяването – насърчаване на устойчивост в потреблението и производството на пластмаса, замърсяване с токсични химикали и техните потенциални рискове за човешкото здраве, средствата за изготвяне на план и мобилизирането на финансови ресурси, възможността пред иновациите и развитието на кръговата икономика.
Длъжностните лица подчертават необходимостта от намаляване на производството на пластмаса, премахване на продуктите за еднократна употреба и краткотрайни пластмаси, както и преминаване към непластмасови заместители.
Готовият документ
На пресконференция преди интензивните разговори тази седмица, водещи до това, което делегатите се надяват да бъде глобално обвързващо споразумение, президентът на Междуправителствения комитет за преговори, Густаво Меза-Куадра Веласкес каза: „Ние навлизаме в много важна фаза от нашите преговори… За първи път ние влизаме в дискусия за текст на споразумение.“ Сесията ще бъде насрочена за април 2024 в Канада за нов кръг от дискусии по проекта и докато международната общност се бори с кризата с пластмасовото замърсяване, резултатът на комитета може да бъде значителна стъпка напред.
Нулевият проект на текста на международния правнообвързващ инструмент, изготвен от председателя на комитета за преговори, с подкрепата на секретариата, вече е достъпен на всичките шест официални езика на ООН.
Източник : UN News