Онлайн анкета: Търси се приносът на младите хора към Младежката инициатива на Генералния секретар на ООН

0
710

Разработва се План за действие по въпросите на младите хора за цялата система на ООН. Този план ще спомогне работата на Организацията с и за младите хора през идните години. Фокусът му е върху пет приоритетни области, идентифицирани от Генералния секретар:

  • заетост;
  • предприемачество;
  • образование, включително за сексуално и репродуктивно здраве;
  • гражданство и защита на човешките права;
  • политически участие.

Преди да бъде разработен Планът, ООН иска да достигне до младите хора, водените от млади хора организации и други, така че да потърси тяхното мнение по отношение на горните области.
Моля, отделете време, за да попълните въпросника:

Източник