ООН и Хаити отправят призив за помощ за намаляване на уязвимостта и изграждане на устойчивост

0
867
03-12-2015MINUSTAH_TAP
Снимка: UN/MINUSTAH/Logan Abassi

ООН, правителството на Хаити и партньори отправиха призив за помощи, на стойност 401 милиона долара, за да се намали крайната уязвимост, докато се изгражда устойчивост в малката карибска нация.

Международният апел, който обхваща 2015 г. и 2016 г. и е известен като TAP, има за цел да мобилизира средства за гладкото протичане процеса на преход в страната и осигуряване на приемственост на помощта за най-уязвимите лица и общности.

„Очакваните резултати от TAP са директно насочени към хората и уязвимите общности, без да се забравя, че е необходимо изграждането на капацитет на държавните институции“, заяви Специалният представител на Генералния секретар в Хаити, Сандра Оноре.

Мощно земетресение разтърси Хаити на 12 януари 2010 г., убивайки 200 000 души и повреждайки голяма част от инфраструктурата на страната. Пет години по-късно, около три милиона хаитяни все още не са сигурни откъде ще дойде следващото им хранене. Поради своето географско разположение, Хаити е силно изложена на природни бедствия като урагани, наводнения, свлачища и суша. Бедността означава, че дори умерените сътресения могат да изложат хората на глад.

TAP има за цел да отговори на пост-сеизмични уроците на хуманитарна координация, в съответствие с националните приоритети на Хаити. TAP се стреми да отговори на острите и неотложни нужди – вътрешното разселване, епидемията от холера, продоволствената несигурност и недохранването, природни рискове и бедствия – чрез решаване на въпроси и структурни недостатъци в Хаити за укрепване на капацитета на страната, да се възстанови.

Хуманитарният координатор на ООН в Хаити, Петер де Клерк, обясни, че TAP е един непрекъснат процес. „Това е платформа за преход, която ще бъде преразгледана и адаптирана по време на своето изпълнение. Това е динамичен процес, с оглед на създаването на основите на устойчивото развитие в Хаити през следващите две години“.

Министър по планирането и външното сътрудничество на Хаити, Ивс Гермайм Йосиф, нарече TAP „приобщаващ и консултативен процес“, в резултат на продължаващото сътрудничество, започнало през октомври 2014 г. между националните и международните партньори.

 

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова