ООН: Страните постигнаха съгласие по ключов документ за споразумение за климатичните промени

1
952
02-13-2015Climate_Confab
UN Photo/Jean-Marc Ferré

Важен ключов момент по пътя към ново, универсално споразумение за климатичните промени, бе постигнато на 13.02. в Женева, след една седмица на дискусии, ръководени от ООН. Над 190 страни постигната мисията от успешното съставяне на текст за преговори, към целта за обвързващ договор, който се очаква да бъде приет в Париж в края на тази година.

„Това отговаря на международно приетия график за постигане на договор, защото предупреждава за факта, че правен инструмент може да бъде приет в Париж“, заяви Кристиана Фигерес, изпълнителен секретар на Рамковата конвенция на ООН за измененията на климата (UNFCCC).

„Това обаче не означава, че всичко вече е готово, просто се отваря врати за тази възможност. Що се отнася до правната същност на споразумението, това ще бъде изяснено по-късно през годината.“

Успешното изграждане поставя начало на година на интензивни преговори за новото споразумение, което се очаква да бъдат финализирано в Париж, на конференция на страните по РКООНИК през декември. Разговорите в Женева дадоха шанс на 194страни да предприемат последващи действия относно работата, извършена по време на Климатичната конференция на ООН в Лима, Перу, проведена в края на миналата година, която предложи елементи за текст за преговори, известни като Призива за действия за климата от Лима.

Текстът обхваща съдържанието на новото споразумение, включително смекчаване, адаптация, финансиране, технологии и изграждане на капацитет. Страните работиха усилено, за да се идентифицират основните решения, да представят вижданията си занапред и да добавят повече опции към текста.

„Текстът е построен при пълна прозрачност. Това означава, че макар да е станал по-дълъг, страните вече са напълно наясно с позициите на другите,“ заяви г-жа Фигерас. „Изключително съм окуражена от конструктивния дух и скоростта, с която преговарящите работиха през изминалата седмица.“

Следващата стъпка е преговарящите да стеснят възможностите и да постигнат на консенсус по съдържанието. Официалната работа и преговорите по текста ще продължат по време на Конференцията за климатичните промени в Бон през юни, с още две официални срещи, планирани за по-късно през годината, както и срещи на министерско равнище, които ще се провеждат през 2015 г.

„Тези възможности ще помогнат да се гарантира, че страните имат възможност да работят помежду си на няколко политически нива – какво е необходимо сега, е вертикална интеграция, така че мнението на държавни глави, както и на министри и на преговарящите, отразява цялостно и последователно желанието за успех през декември“, заяви г-жа Фигерас.

Текстът за преговори е на разположение на интернет страницата на Рамковата конвенция на ООН за измененията на климата и ще бъдат редактирани и преведени на официалните езици на ООН. След това, текстът ще бъде представен във всяка една столица на страна членка в света, от Секретариата на РКОНИК през първото тримесечие на 2015 г.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова

Comments are closed.