ООН – военни престъпления в Сирия

0
734

Комисията на ООН, която разследва нарушенията на човешките права в Сирия, изготви списък на сирийци и на военните поделения, които са подозирани за извършване на военни престъпления. Пауло Серджио Пинеиро, водещият следовател в комисията, твърди, че е събрал „солидно и невероятно количество доказателства“. Той прикани Съветът за сигурност на ООН да представи случая на Международният наказателен съд.

През Август комисията докладва за систематични нарушения, включая убийства, изтезания и сексуално насилие, които са упълномощени на най-високите нива в сирийското правителство. В новият доклад се споменава за „нарастващо и плашещо присъствие“ на ислямски екстремисти в Сирия, някой от тях са част от Свободната сирийска армия, а други действат самостоятелно.

Според докладът опозиционните сили също са виновни за военни престъпления, но не от същият мащаб и честота, като тези, за които е обвинено правителството: „Комисията намери приемливи доказателства, за да счита, че военни престъпления, като убийство, извънсъдебни екзекуции и мъчения са извършени от организирани анти-правителствени въоръжени групи.“

Източник

Фотография