Перу: Прелицензирането на замърсените земи нарушава правата на коренното население

0
1223
03-19-2014Oil_Pumps
Снимка: World Bank/Gennadiy Kolodkin

Двама експерти по правата на човека на ООН вчера предупредиха, че предложението за прелицензиране на силно замърсените земи е района на Лорето, Перу, ще увековечи и изостри тежките нарушения на човешките права на коренното население, включително правото има на здравеопазване, храна и вода.

Виктория Таули Корпуз и Баскут Тунцак, специално докладчици на ООН за правата на коренното население, за правата на човека и опасните вещества, изразиха тревогите си, след като перуанското правителство обяви, че ще лицензира допълнителното извличане на петрол от силно замърсена земя, иначе богата на петрол. Решението противоречи на споразумението, подписано между държавна нефтена компания и местните общности, за почистване на земята и водата в района, замърсени от 44-годишни петролни разливи.

„Перу има задължения за почистване на разлените токсични материали, за да защити правата на хората в региона, както и за подвеждане под отговорност на фирмите, които не са зачели правата на хората, преди да прелицензират земята, което само влоши ситуацията,“ заяви г-н Тунцак. „Компаниите, добиващи петрол в този регион, са оставили след себе си токсичен хаос, като не са зачели правата на засегнатите общности, както и законите на Перу.“

Според перуанското Министерство на здравеопазването, в кръвта на 98% от децата в засегнатите общности, са отчетени токсични метали, над допустимите нива. Замърсяването на хранителните и водните източници, се е отразило, като е довело до сериозни здравословни проблеми.

През 2013 г. и 2014 г. правителството на Перу обяви спешни екологични и здравни мерки, в региона на Лорето. Мерките станаха резултат, след публикуването на доклади за нефтените разливи в района, които замърсили езерата и реките. Последните проучвания показали и високи нива на замърсители и в почвите.

„Докато светът очаква следващата климатична конференция в Париж, особено след приключването на Конференцията на страните в Лима (СОР 20), по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC), Перу трябва да предприеме мерки, за да гарантира средства за преодоляване на подобни ситуации и да защити и уважи правата на коренното население върху техните земи, територии и ресурси, както и да проведе консултации за получаване на тяхното свободно, предварително и информирано съгласие.“ Това подчерта г-жа Таули Корпуз, като припомни препоръките, отправени през 2013 г., от предишния специален докладчик на ООН за коренното население, след първата му мисия до Перу.

„Перуанското правителство трябва да направи повече, за да защити своите граждани от увредена околна среда и да предотврати повтарянето на природните бедствия, които са засегнали коренното население,“ заяви тя.

Засегнатите части от коренното население са поискали спиране на всички лицензи, докато земите и водите не бъдат възстановени, а щетите отстранение. Тези, които са отговорни за щетите, трябва да бъдат санкционирани, заявиха представители на коренното население. Те искат и техните територии да бъдат обозначени и желаят да участват в мониторинга на околната среда.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова