Поредна Трудова борса за бежанци в София

0
767

trudovaborsa_2

На 27 февруари 2013 г. се проведе втора Трудова борса за бежанци. На директната среща с потенциални работодатели присъстват 48 чужденци с предоставена закрила – бежански или хуманитарен статут.

Мероприятието е по проект, съфинансиран от Европейския бежански фонд, изпълняван от Асоциация „Форум“.

 Представители на Агенцията по заетостта, партньор в организацията на борсата, призоват целевата група за по-активно включване в дирекциите „Бюра по труда“ . До момента са се регистрирали само 15 лица. Те също така обръщат внимание върху възможността за финансиране на малък бизнес чрез програми на агенцията.

 Държавната агенция за бежанците представи като възможност за трудова заетост наемане на преводачи, при много добро ниво на владеене на български език.

Работата, която предлагат седем потенциални работодатели  е в следните сфери: обществено хранене, преводачески услуги, недвижими имоти, хотелиерство, строителство, подбор на персонал (и извън страната), външна реклама.

Източник

Източник на снимка