Поредната борба за екозона „Рила Буфер”

0
754

Вече шест поредни години Министерството на околната среда и водите отказва да приеме проекта за защитената зона „Рила Буфер”. Проектът е предложен по програмата Натура 2000 – общоевропейска мрежа от защитени територии. Тази мрежа е едно от изискванията към държави, присъединили се към Европейския съюз. Програмата следи за опазването на околната среда и биоразнообразието, както и защитата на територии, обитавани от редки или застрашени видове.

За пореден път МОСВ пренебрегва всички научни изследвания за редките биологични видове и с приоритет остават идеите за строителство и интересите на офшорните компании, решени на строителна инвазия. Така стотици видове животни са незащитени, въпреки опитите на „Алианс за национален парк Рила”, „Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО”, още различни сдружения и групи и хиляди будни граждани да променят това.  Остава ни да се борим за нашата природа и да не позволяваме да я унищожат с тонове бетон.

източник:  http://3e-news.net/show/27774_ministerstvoto%20na%20okolnata%20sreda%20otnovo%20protiv%20ekozonata%20rila%20bufer%20tvyrdyat%20prirodozashtitnici_bg/

фотография: http://www.naturephotos.eu