Международноправно регулиране на дейността на частни военни и охранителни фирми

0
264

Частните военни и международните частни охранителни компании действат в „сива зона“, която не е регулирана обстойно в международното право.

В свой текст, написан за Руския съвет по международни въпроси и публикуван през май 2022 г., докторът по право Елена Королкова разглежда тези въпроси.

Целият текст на български език: Regulation PMC

Превод: Делян Балев

Графично оформление: Магдалина Бозукова

Източник: ТУК