Стипендии помагат на сомалийски момичета да влязат и останат в училище

0
805

Сомалийските семейства с нисък доход не могат да си позволят да плащат за училищни такси, униформи и учебни материали. Ограниченият капацитет на институциите за предоставяне на качествени образователни услуги на сомалийските деца също е проблем. Броят на записванията на момичета и момчета е като цяло малък, но за момичетата е значително по-нисък. Според данни на Министерството на образованието и висшето образование към 2011 г., записванията на момичета в Сомалиленд е 38%, сравнено с това на момчетата, което е 50%. Тази разлика се отдава на продължителните социокултурни и икономически бариери, които държат момичетата като цяло извън училище, но по-голямата част от статистиката е поради условията, в които са поставени момичетата от обезправени и маргинализирани общности.

Местният специалист по образованието в офиса на UNICEF в Харгейза Сафия Джибрил казва, че ситуацията при момичетата от бедни, депривирани или прогонени семейства, малцинствени кланове и други маргинализирани общности, както и при момичетата без родители от тези и други общност, е много по-лоша, тъй като те обикновено не разполагат с никакви средства за социална сигурност.

„В случаите, в които родителите имат много деца, предпочитанията съм към момчето, що се касае до посещението в училище,“ казва тя. „Момичетата в тези общности тенденциозно остават в домовете си, за да се грижат за останалите в отсъствието на майките или за да помагат на майките да се грижат за дома и за прехраната.“

UNICEF подкрепя Министерството на образованието и висшето образование, за да подпомогне маргинализираните момичета в северозападните и североизточните части на Сомалия да посещават училище. Програмата цели да подобри както достъпа до, така и качеството на училището за момичетата чрез предлагане на многокомпонентни стипендии посредством фонда Accelerated Female Participation in Education (AFPE). Фондът помага за това да се разширят възможностите за уязвимите и депривирани сомалийски момичета, като им осигурява средства през целия образователен цикъл. Програмата цели главно да адресира бариерите, пречещи на момичетата да се записват в училище, да остават там и да участват пълноценно в часовете и в последна сметка да продължават към по-високите етапи на образованието.

Източник и повече информация тук.