Световен ден на ООН

0
1617

Днес, 24 октомври се празнува Денят на ООН. На тази дата през 1945 година в сила влиза Хартата на Обединените нации. Целта на тази нова организация е да сложи ред в света след опустишителната Втора световна война. В основни цели на ООН се превръщат “Да се спасят следващите поколения от бича на войната, да се потвърди вярата в основните човешки права, да се насърчи обществения напредък и да се осигурят по-добри стандарти за живот заедно с едни по-широки свободи“.
Източник: http://www.unac.org/en/news_events/un_days/un_day1.asp