Световен ден на ООН

0
1233

Днес, 24 октомври се празнува Денят на ООН. На тази дата през 1945 година в сила влиза Хартата на Обединените нации. Целта на тази нова организация е да сложи ред в света след опустишителната Втора световна война. В основни цели на ООН се превръщат ”Да се спасят следващите поколения от бича на войната, да се потвърди вярата в основните човешки права, да се насърчи обществения напредък и да се осигурят по-добри стандарти за живот заедно с едни по-широки свободи”.
Източник: http://www.unac.org/en/news_events/un_days/un_day1.asp

SHARE
Previous articleИнформационно затъмнение за Сирия
Next articleВКБООН раздава лични карти на бежанците в Сенегал
UNA News Bulgaria е онлайн медия с идеална цел, която представя широк кръг от международни и вътрешнополитически теми. Освен да се информирате за важните събития, случили се през седмицата, ще намерите и теми, които не се засягат толкова често в българското медийно пространство. Платформата е създадена и се поддържа изцяло от екип от млади хора, част от Дружество за Обединените нации в България.

NO COMMENTS