Съветът за сигурност изиска прекратяване на тежките престъпления, извършвани срещу децата в условия на конфликт

0
701

Снимка: UN Photo/E. Schneider

Съветът за сигурност изиска участниците във въоръжени конфликти, които извършват тежки престъпления срещу деца, в това число онези, набиращи и използващи деца, убиващи и осакатяващи, извършващи сексуално насилие или атакуващи училища и болници, незабавно да преустановят тези практики и да предприемат специални мерки за защита на децата.
На срещата на 19 септември, посветена на децата и въоръжените конфликти, Съветът изрази дълбоката си тревога, че определени извършители „продължават да извършват насилие и злоупотреби с деца в ситуации на въоръжени конфликти при пълно пренебрегване на резолюциите по проблема.“ Това става ясно от приета с 11 „за“ и четирима „въздържали се“ резолюция. Членките на съвета, въздържали се от правото си на глас, са Азербайджан, Китай, Пакистан и Русия.
„Налице е изключителен прогрес, повече отколкото сме били свидетели предишни години,“ каза пред Съвета специалният представител на Генералния секретар за децата и въоръжените конфликти Зейла Зероугуи.
„Въпреки това, продължават да е извършват престъпления срещу деца, броят на утвърдените нарушители е нараснал и се появиха много нови предизвикателства,“ добави тя.

Източник и повече информация тук.

Previous articleСветовен ден на мира
Next articleПалестина с нови амбиции за ООН
UNA News Bulgaria е онлайн медия с идеална цел, която представя широк кръг от международни и вътрешнополитически теми. Освен да се информирате за важните събития, случили се през седмицата, ще намерите и теми, които не се засягат толкова често в българското медийно пространство. Платформата е създадена и се поддържа изцяло от екип от млади хора, част от Дружество за Обединените нации в България.