Съветът за сигурност удължи мандата на Мисията на ООН в Либия

0
814
558546-seccouncil

UN Photo/Loey Felipe

След като установи, че ситуацията в Либия продължава да бъде заплаха за международния мир и сигурност, действайки съгласно глава VII от Устава на ООН, Съветът за сигурност прие единодушно резолюция за удължаване на мандата на Мисията на ООН за оказване на помощ в Либия (UNSMIL) до 31 март 2015 г.

Съветът постигна съгласие, че Мисията ще остане под ръководството на Специалния представител на Генералния секретар.

Съгласно параграф 6 на Резолюция 2144 (2014 г.), мандатът на Мисията е да подкрепя либийските усилията на правителството, в осигуряване прехода към демокрация, насърчаване на принципите на правовата държава и да наблюдава и защитава човешките права, да контролира необезпечени оръжия и свързани материали в Либия и да се бори срещу разпространението им, както и за изграждане на капацитет за управление, като част от съгласувани международни действия.

Съветът реши да удължи със същата продължителност и предоставените разрешителните и мерките, наложени с Резолюция 2146 (2014 г.), насочени към подпомагане прехода на Либия към демокрация „ като непосредствен приоритет“ чрез предоставяне на единен, всеобхватен и прозрачен национален диалог, както и изборни процеси и изготвянето на нова конституция.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова