Форум на ООН за горите: 5 неща, които трябва да знаете

Устойчивото управление на световните гори заема централно място на Форума на ООН за горите, който бе открит в понеделник в централата на ООН в Ню Йорк. Заинтересовани страни от цял свят - от държавите-членки до партньорите от гражданското общество - ще се съберат, за да обсъдят този изключително важен ресурс на планетата.

0
149
Photo by Irina Iriser on Unsplash

Ето 5 основни неща, които трябва да знаете:

1. Горите са от съществено значение за живота на Земята

Горите покриват 31 % от земната повърхност, съдържат над 80 % от биоразнообразието на сушата по в света и съхраняват повече въглерод, отколкото цялата атмосфера.

„Горите са една от най-ценните екосистеми на Земята“, заяви Ли Дзюнхуа, заместник-генерален секретар на ООН по икономическите и социалните въпроси, на откриването на форума. „Те също така формират жизненоважна социална и защитна мрежа от някои общности, които разчитат на тях за храна и доходи.“

2. Те подкрепят нашето благосъстояние и поминък

Повече от 1,6 милиарда души зависят от горите за препитание, заетост и доходи. Около два милиарда души, приблизително една трета от населението на света – и две трети от домакинствата в Африка – все още зависят от дърва за горене за готвене и отопление.

Горите играят решаваща роля в борбата с бедността, осигуряването на труд и насърчаването на равенството между половете – всичко това е от съществено значение за постигането на Целите за устойчиво развитие (SDGs), заяви на форума Лъчезара Стоева, председател на Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC).

3. Здравите гори означават здраво население

Горите и дърветата осигуряват чист въздух и вода и ни поддържат независимо от това къде живеем. Зоонозните болести съставляват 75% от всички нововъзникващи инфекциозни болести и обикновено се появяват, когато естествените пейзажи, като например горите, са изсечени. Възстановяването на горите и засаждането на дървета са съществена част от интегрирания подход „Едно здраве“ за хората, видовете и планетата.

„Горите предлагат решения“, заяви председателят на Форума Зефирин Маниратанга, като насърчи по-голямото участие на горските общности във всички свързани с климата процеси като борбата срещу опустиняването, деградацията на земята и изменението на климата.

4. Горите продължават да бъдат изложени на риск

Всяка година продължаваме да губим 10 млн. хектара гори – площ, приблизително равна на тази на Република Корея. Горите в света са изложени на риск от незаконна или неустойчива сеч, горски пожари, замърсяване, болести, вредители, фрагментация и въздействието на изменението на климата, включително силни бури и други метеорологични явления.

5. Възстановяването на горите е ключът към устойчиво бъдеще

Изчислено е, че потенциално могат да бъдат възстановени два милиарда хектара обезлесени земи в световен мащаб. Възстановяването на горите е от решаващо значение за постигането на целта на ООН за увеличаване на световната горска площ с 3%, до крайния срок през 2030 г. Това ще помогне на държавите да създадат нови работни места, да предотвратят ерозията на почвата, да защитят водосборните басейни, да смекчат изменението на климата и да опазят биологичното разнообразие. Глобалните цели за горите на Стратегическия план на ООН за горите (UNSPF), бяха замислени въз основа на връзката им с Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

 

По материала работи: Кристиана Диамандиева

Източник: UN NEWS