Програмата на ООН за населените места (UN-Habitat) подобрява възможността за планиране за местно социално и икономическо развитие в рамките на 10 общински съюзи в Ливан

0
239

Програмата на ООН за населените места (UN-Habitat) в Ливан, в партньорство с Италианската агенция за сътрудничество за развитие (AICS) и Министерството на социалните въпроси, организира обучителен семинар за ръководителите и представителите на десет ливански общински съюзи с цел за развитие на възможността за планиране за местен социален и икономически просперитет. Тази инициатива е част от проекта „Насърчаване на местното социално-икономическо развитие чрез развиване  на възможността за местно планиране на ниво общински съюзи, изпълняван от UN-Habitat и финансиран от AICS.

28 август 2022

Още за репортажа на Фатима Абдел Гавад от Бейрут:

Семинарът събра представители на общински съюзи и центрове за социално развитие към социалното министерство и Програма Хабитат. Семинарът включваше няколко сесии, фокусирани върху разработването и съгласуването на пътна карта за подкрепа на десетте участващи синдиката в разработването на местен социален и икономически план, използвайки подхода на участието, основан на доказателства.

Генералният директор на Министерството на социалните въпроси, съдия Абдула Ахмед, каза в началото на семинара: „Местното социално и икономическо развитие става възможно, когато работим заедно като публични администрации, общини, гражданско общество и частен сектор“, обяснявайки, че „синергията и сътрудничеството между тези страни ще доведат до създаването на иновативни решения, които могат да смекчат предизвикателствата, пред които са изправени местните общности. „Чрез този проект призовавам местните власти и всички заинтересовани страни да проектират решения, които подобряват живота на хората“, добави той.

„От наша страна в Италианската агенция за сътрудничество за развитие считаме, че стратегическото планиране може да допринесе за развитието дори при трудни обстоятелства. Включването на местните общности в процес на участие ще ги насърчи да мислят за собствената си визия за бъдещето и как за постигането му, като се вземат предвид техните културни, екологични, социални и икономически аспекти. Надяваме се, че този проект ще допринесе за развитието на иновативни и стратегически социални и икономически планове“, според г-жа Алесандра Пермати, директор на Италианската агенция за Сътрудничество за развитие (AICS) в Ливан.

От своя страна директорът на Програмата на ООН за селищата в Ливан- Тайна Кристиансен каза: „Местните власти, центровете за социално развитие и институциите на гражданското общество в Ливан играят важна роля в планирането, определянето на стратегически приоритети и прилагането на спешни действия.“

Кристиансен обясни, че след разработването на местните социални и икономически планове за всеки от общинските съюзи, проектите ще бъдат представени на ливанските институции, както и на международната общност като възможност да се възползват от тях в лицето на икономическата криза.


Относно Програмата на ООН за населените места (UN-Habitat)

UN-Habitat работи в повече от 90 страни по света, като предоставя подкрепа на жителите на градовете и населените места за по-добро градско бъдеще. Работейки с правителства и местни партньори, проектите на програмата с голямо въздействие съчетават глобален опит с местни познания, за да предоставят навременни и значими решения. Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. включва конкретна цел за градовете, а именно градовете и населените места да се превърнат в по-приобщаващи, безопасни и устойчиви.

Превод: Мелиса Зеки