[:bg]ООН: България е лидер в младежкото включване на най-високо международно ниво[:]

0
642

[:bg] 

“Границите и разстоянието вече не могат да бъдат фактори в стремежа към по-добро образование и заетост.” Това казаха българските младежки делегати към ООН за 2020/2021 Кристиана Стоянова и Тодор Рогошев пред Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС) по време на 59-тата сесия на Комисията по социално развитие (КСР). Българската делегация бе една от малкото включили изказване на своите младежки делегати по време на участието си в тази сесия. Това за пореден път постави държавата ни на лидерска позиция при включването на младите хора в процеса на вземане на решения на най-високо ниво.

Тази година сесията трябваше да се състои в Ню Йорк в периода 8-17 февруари 2021 г., но заради ситуацията с COVID-19 всички срещи, с изключение на откриващото и закриващото заседание, които бяха с ограничен капацитет, се проведоха изцяло във виртуална среда. България бе от малкото държави-членки, осигурили успешното включване на своите младежки делегати, които отправиха официално изказване от името на българската младеж.

На 15 февруари 2021 г. Кристиана и Тодор представиха речта си, посветена на тазгодишната тема на Комисията: „Социално справедлив преход към устойчиво развитие: ролята на цифровите технологии за социалното развитие и благосъстоянието на всички“. Те засегнаха теми, свързани с техническото обезпечаване на обучението по време на пандемията и с достъпа до качествено образование и възможности за развитие на младите. Акцент беше поставен върху равния достъп до интернет и технологии като задължителна предпоставка за справедлив достъп до качествено образование и достойна работа.

„Изхвърлянето на милиони работещи устройства всяка година е прахосване, което може да бъде преразпределено към хора в нужда. Затова чрез разпределянето на почти незначително количество ресурси можем да осигурим на тези млади хора необходимите технологии.“ Младежките ни делегати отправиха призив към всички държави-членки да предприемат съответните стъпки за осигуряване на достъп до необходимите технологии с цел преминаване към бързо възстановяване от пандемията COVID-19. По този начин ще се осигури ново начало на икономическия растеж, като в същото време ще се решат и някои от основните предизвикателства за равенство на 21-ви век. „Чрез международно сътрудничество между публичния и гражданския сектор всеки един от нас може да допринесе за по-добро бъдеще, където разстоянието и икономическият статут са без значение за достъпа до качествено образование.“

Българските младежки делегати към ООН взеха участие в редица онлайн срещи от програмата на Комисията, първата от която беше разяснителна среща с останалите младежки делегати от държавите на ЕС няколко дни преди официалното начало на сесията (29-ти януари 2021 г.). Основна тема на встъпителната среща бе представянето на черновата на младежката резолюция, която се приема веднъж на всеки две години от Комисията по социално развитие към ИКОСОС.

Представителите на българската младеж в ООН отправиха и неформално обръщение на 5-ти февруари, с което разгледаха някои от проблемите на младите хора, свързани с образованието в контекста на пандемията от COVID-19. Сред засегнатите теми бяха липсата на достъп до интернет и технологии, загубата на учебен материал (т.нар. “Learning loss”) и методите на обучение в онлайн среда. В тази връзка те поздравиха и своите предшественици Богомила Корманова и Минко Даскалов за проведената информационна кампания „Преподаватели Иноватори“, с която представиха добри учителски практики за иновации, особено в дигитална среда.

На 17-ти февруари делегатите взеха участие и в обобщаващо събитие, организирано от Постоянното представителство на ЕС в Ню Йорк. На тази среща делегатите споделиха със своите колеги впечатления от изминалата сесия на Комисията за социално развитие. Основната тема беше ефективното включване на младежките делегати като активна част от работата на ООН, както и темата за подобряване на комуникацията между тях.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи.[:]