UNA News Bulgaria търси стажант в ресор „Екология и устойчиво развитие“

[:bg] 

rsz_sdgs-globalgoalsforsustainabledevelopment-05

 

Ние търсим :

 • мотивиран, креативен стажант с добра езикова култура;
 • заинтересован от темите: екология, опазване на природнитe ресурси, устойчиво развитие и изпълнението на Целите за устойчиво развитие.

Какво изискваме от теб:

 • ежедневнo следене на новините свързани с екология и устойчивото развитие и публикуване на статии по темата;
 • умения за аналитично мислене и желание за работа.

Какво ти предлагаме:

 • работа към младежката онлайн медия на Дружество за ООН в България (ДООНБ), част от Световната федерация на Асоциациите на ООН;
 • работа с динамичен екип от Младежка секция на ДООНБ;
 • придобиване на задълбочени знания за ООН и организациите от семейството на ООН;
 • обучение, развиване на аналитични умения, критично мислене и умения за работа с източници на информация;
 • удостоверение за проведен стаж, след покриване на изискванията на работата.

 

Акo смяташ, че ти си нашият следващ стажант, изпрати ни CV и кратка мотивация на адрес: internship@una.bg до 8 март 2016 г.

Стажът е неплатен и продължителността му е минимум 1 месец.

Вижте още:

UNA News Bulgaria търси стажант в ресор „Мир и сигурност“

UNA News Bulgaria търси стажант в ресор „Права на човека и хуманитарни въпроси“[:en] 

rsz_sdgs-globalgoalsforsustainabledevelopment-05

 

Ние търсим :

 • мотивиран, креативен стажант с добра езикова култура;
 • заинтересован от темите: екология, опазване на природнитe ресурси, устойчиво развитие и изпълнението на Целите за устойчиво развитие.

Какво изискваме от теб:

 • ежедневнo следене на новините свързани с екология и устойчивото развитие и публикуване на статии по темата;
 • умения за аналитично мислене и желание за работа.

Какво ти предлагаме:

 • работа към младежката онлайн медия на Дружество за ООН в България (ДООНБ), част от Световната федерация на Асоциациите на ООН;
 • работа с динамичен екип от Младежка секция на ДООНБ;
 • придобиване на задълбочени знания за ООН и организациите от семейството на ООН;
 • обучение, развиване на аналитични умения, критично мислене и умения за работа с източници на информация;
 • удостоверение за проведен стаж, след покриване на изискванията на работата.

 

Акo смяташ, че ти си нашият следващ стажант, изпрати ни CV и кратка мотивация на адрес: internship@una.bg до 8 март 2016 г.

Стажът е неплатен и продължителността му е минимум 1 месец.

Вижте още:

UNA News Bulgaria търси стажант в ресор „Мир и сигурност“

UNA News Bulgaria търси стажант в ресор „Права на човека и хуманитарни въпроси“[:]