UNA News Bulgaria търси стажант в ресор „Права на човека и хуманитарни въпроси“

 

imginternational-human-rights-day

Ние търсим :

  • мотивиран, креативен стажант с добра езикова култура;
  • заинтересован от темите: хуманитарни въпроси, защита на човешките права, зaщита на правата на деца, жени, бежанци и други уязвими групи.

Какво изискваме от теб:

  • ежедневно следене на новините свързани с човешките права и публикуване на статии по темата;
  • умения за аналитично мислене и желание за работа.

Какво ти предлагаме:

  • работа към младежката онлайн медия на Дружество за ООН в България, част от Световната федерация на Aсоциациите на ООН;
  • работа с динамичен екип от Младежка секция на ДООНБ;
  • придобиване на задълбочени знания за ООН и организациите на семейството на ООН;
  • обучение, развиване на аналитични умения и критично мислене и умения за работа с източници на информация;
  • удостоверение за проведен стаж, след покриване на изискванията на работата.

 

Ако смяташ, че ти си нашият следващ стажант, изпрати ни CV и кратка мотивация на адрес: internship@una.bg до 8 март 2016 г.

Стажът е неплатен и продължителността му е минимум 1 месец.

Вижте още:

UNA News Bulgaria търси стажант в ресор „Мир и сигурност“ 

UNA News Bulgaria търси стажант в ресор „Екология и устойчиво развитие“