UNESCO и UNICEF публикуваха изследване на учебни програми за намаляване на щетите при бедствия и злополуки

0
911

Само за 2011 г. 302 бедствия отнеха близо 30 000 живота, засегнаха 206 млн. души и нанесоха щети, оценени на 366 млрд. долара, сочат проучвания на Офиса за намаляване на щетите от злополуки на САЩ. Възможно е тези данни да продължат да се увеличават всяка година, ако населението не изгради своя капацитет в предвиждането и подготовката в случаи на бедствия, аварии и злополуки, както и ако не стане по-гъвкаво в своите реакции спрямо тях.
В отговор на тази потребност и с увереността, че подготовката може да започне най-добре от класната стая дълго преди бедствието да удари, UNESCO и UNICEF публикуваха пространно изследване на име Disaster Risk Reduction in School Curricula.
„Надяваме се, че тази публикация, както и предстоящото техническо ръководство за образователните мениджъри, което UNICEF и UNESCO разработва, ще предоставят подкрепа за всички страни, които са в процес на интегриране на образование за намаляване щетите от злополуки в техните учебни програми,“ каза Гийта Рао Гупта, Изпълнителен директор на UNICEF.

Източник и повече информация тук.
Адрес за сваляне на публикацията тук.