САЩ и Китай подновяват климатичния диалог

0
104

Почти две седмици до конференцията на ООН по изменение на климата – COP28, САЩ и Китай се споразумяха за съвместна работа по намаляване на емисиите на парникови газове и въвеждане на възобновяеми енергийни източници.

Договореността беше обявена преди срещата на двамата президенти в Калифорния и
ангажира двете страни с усилия за заместване на изкопаемите горива като водещ енергиен източник в света. Резултатът, според споразумението, ще бъде „абсолютно намаляване на емисиите в енергийния сектор през настоящото критично десетилетие.“
Споразумението беше публикувано в момент, когато световните лидери се подготвят за COP28, която ще се проведе в края на ноември в Обединените арабски емирства. На годишната среща се оценява напредъкът, постигнат в глобалните усилия за задържане на повишаването на средните температури на планетата до не повече от 1,5
градуса по Целзий над пре-индустриалните нива.
Фокусът върху парниковите газове
Важен пробив в споразумението е, че Китай се ангажира с намаляване на
емисиите на всички парникови газове, които задържат топлината в атмосферата и
ускоряват повишаването на средните глобални температури.
До сега ангажиментите на Пекин за намаляване на емисиите на парникови газове се
отнасяха само за въглеродния диоксид, като не се вземаха предвид по-мощните
причинители на глобално затопляне като метан и азотен оксид. Въпреки че
споразумението не поставя конкретни цели, то задължава двете страни да водят преговори за установяването им.
И други световни лидери бяха поканени да присъстват на среща за метана и парниковите газове, които не са CO2, като част от COP28.
Преди това Китай отказа да се присъедини към Глобалния ангажимент за метана, в
рамките на който близо 150 държави и многостранни организации се съгласиха да се
опитат да работят за бързото намаляване на емисиите на този газ.
Възобновяване на разговорите
Споразумението е положително развитие в отношенията между двете държави, които през последните години бяха нестабилни. Предишните преговори между САЩ и Китай бяха прекратени през 2022 г., след като тогавашният председател на Камарата на
Споразумението беше доведено докрай от пратениците на двете страни по въпросите на климата – бившия държавен секретар на САЩ Джон Кери и Сие Джънхуа, бивш
високопоставен служител в китайското правителство.
Договорките задължават САЩ и Китай да „възобновят двустранните диалози по
енергийните политики и стратегии, да осъществяват обмен по взаимно договорени теми“ и да предприемат други стъпки за „засилване на прагматичното сътрудничество“. Това сътрудничество включва обещание за разработване на пет широкомащабни съвместни проекта за улавяне, оползотворяване и съхранение на въглероден диоксид до 2030 г.
Критични разговори
Множество климатични активисти изразиха облекчение относно възобновяването на
преговорите между САЩ и Китай. Двете страни са двамата най-големи замърсители и светът не може да постигне целите си в областта на климата, ако те не намерят обща амбиция. Експерти приветстваха обещанията по споразумението, но голяма част от тях пожелаха да видят по-голям напредък при намаляването на потреблението на изкопаеми горива.
И двете държави продължават да разширяват използването им, дори когато ускоряват
използването на възобновяеми енергийни източници. Мнозина имат опасения, че в
резултат няма да се види нужният напредък.
Национална оценка на климата
Обявяването на споразумението между САЩ и Китай се случи само ден след публикуването на петата национална оценка на климата – задължителна за Конгреса
оценка на „въздействията, рисковете и реакциите“ на изменението на климата в САЩ.
Докладът представя мрачна картина, в която се казва, че „последиците от предизвиканото от човека изменение на климата вече са широкообхватни и се влошават във всеки регион на САЩ“. Оценката показва, че средните годишни температури се повишават във всички 50 щата и че всички крайбрежни щати са изпитали значително покачване на морското равнище.
Въпреки че страната е започнала да предприема мерки, включително последователно
намаляване на емисиите на парникови газове след пика им през 2007 г., докладът
установи, че има нужда от много повече действия и че поради глобалния характер на
проблема, САЩ не могат да решат проблема сами. „Без по-дълбоки съкращения на
глобалните нетни емисии на парникови газове и без ускорени усилия за адаптиране“, се казва в доклада, „сериозните климатични рискове за САЩ ще продължат да нарастват“.
Автор: Елисавета Иванова