ВКБООН публикува нови насоки относно задържането

0
724

.

Търсещите убежище често страдат от психически и физически травми, поради лошите условия, които им предоставят задържащите власти

Агенцията за бежанците на ООН в петък публикува нови насоки за задържането на лицата, търсещи убежище, и обяви, че ВКБООН ще има грижата за нарастването на използването им  в редица страни.
Принцип на ВКБООН е да се противопоставя на задържането на хора, търсещи международна закрила. От новите насоки става ясно, че търсенето на убежище не е престъпно деяние, както и че неопределени и задължителни форми на задържане в такава ситуация са забранени по силата на международното право.
Новите насоки, отразяващи текущото състояние на международното право, заместват последните, издадени от ВКБООН през 1999. Те признават феномена на незаконната миграция, както и смесени движения на бежанци и мигранти, които могат да доведат до злоупотреба със системите за предоставяне на убежище в много страни.

Тези ситуации представляват особено предизвикателство за правителствата и затова някои от тях реагират чрез рестрикционни политики и практики, чието действие от време на време разширяват до хората, търсещите убежище.
ВКБООН призова страните да засилят използването на алтернативи на задържането методи. Те могат да включват различни форми на изискванията за обществена прозрачност и схеми за надзор или настаняване в определени  приемни центрове, но с гарантирана свобода на движение.

Подобни решения са важни характеристики на имиграционните и убежищните режими. Проучване на бежанската организа сочи, че алтернативите на задържането са далеч по-рентабилни.  ВКБООН ще продължи да извършва изследвания с цел определяне и утвърждаване на подобни добри практики, свързани с алтернативите на задържането на търсещите убежище и остава изцяло ангажиран с този въпрос, както  на международно, така  и на национално равнище.

Източник

Източник на снимката