ВКБООН се заема с убежищния проблем в бежанския лагер в Йемен

0
1150

300 нови тухлени и дървени убежища бяха построени от ВКБООН в бежанския лагер Хараз. Новите домове, построени с финансирането на Европейския обществена  хуманитарна служба (ЕСНО), в момента предоставят постоянно убежище на 1260 бежанци, в частност по-възрастните и тези с увреждания, някои от които живеят в палатки от 6 години.

Хараз, намиращ се в пустинята на южен Йемен, е дом на почти 20 000 сомалийски бежанци, които са избягали от родината си, прекосявайки опасния Аденски залив, за да стигнат в Йемен. В лагера, ВКБООН и сътрудниците му предоставят на хората храна, подслон, медицинска помощ и образование.

Липсата на достатъчно убежища беше проблем за лагера в Хараз, като този проблем се състоеше от ограниченото място и значителното увеличение на населението на лагера. От началото на 2011 г. популацията на лагера се е увеличила с 28 % и в момента има близо 20 000 жители, 96 % от които сомалийци. Много бежанци от градовете също са се преселили там през последната година поради трудните икономически условия и липсата на сигурност.

ВКБООН, с помощта на ECHO, също построиха 2 общи отходни места и канализация за здравния център. Те също подобриха водоснабдителната система с 3 електрически подводни помпи.Агенцията за бежанците към ООН също работи в тясно сътрудничество с правителството в плана за разширяване на лагера. Сериозни предизвикателства все още са налице поне за 3000 бежанци, които все още живеят в палатки и импровизирани убежища.

Йемен е дом за около 223 000 сомалийски бежанци, които са избягали  от сушата, конфликтите, политическата нестабилност и нарушенията на правата на човека в тяхната родина. Нови бежанци от Рога на Африка продължават да пристигат в Йемен и много от тях са се установили в лагера Хараз.

ВКБООН продължава да е отдаден на това да прави всичко възможно, за да продължи да подобрява условията за живот в лагера,

каза Навеед Хюсеин, представител на ВКБОН в Йемен.

Източник

Източник на снимката